این سنگ ها مورد تایید آزمایشگاه دانشگاه اصفهان قرار گرفت که از نظر علمی بسیار ارزشمند می‌باشند. 

 دکتر مکی زاده که حدود سه ماه بر این شهاب سنگ ها تحقیق کرده می‌گوید: قرار برای دو عدد از این شهاب سنگها کتاب نوشته شود و کلیه تحقیقات علمی و آنالیز ها در آن کتاب نوشته شود.

🔸 نام این شهاب سنگها قرار است بر گرفته از منطقه خور وبیابانک انتخاب شود. 

این شهاب سنگها توسط یحیی امینی در دوران تعطیلی هتل در دوره کرونا و در کویر های اطراف خور وبیابانک کشف شده است.

 نمای زیبای این شهاب سنگ در زیر میکروسکوپ بسیار شگفت انگیز است.

 شایان ذکر یکی از این شهاب سنگها حدود صده هزار سال پیش به زمین برخورد کرده و در دریاچه ای فرود آمده است.

منبع:پیج هتل بالی